Training BHV

/
/
Training BHV

Omschrijving

Zowel volledige cursus als herhalingslessen. BHV is verplicht voor bedrijven met meer dan 1 werknemer.

 

Waarom Bedrijfshulpverlening?

Wetgeving en bedrijfshulpverlening

In de ARBO wet is opgenomen dat bedrijven verplicht zijn om maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Iedere werkgever is verplicht goede bedrijfshulpverlening te organiseren en in dit kader één- of meerdere BHV’ers aan te wijzen. Bij het bepalen van de manier van bedrijfshulpverlening en het aantal BHV’ers moet men altijd rekening houden met de grootte van het bedrijf en de risico’s die er spelen. Het is bijvoorbeeld van groot belang of iemand de taken van een BHV’er kan overnemen bij diens afwezigheid. Denk daarbij ook aan vakantie, ziekte of verlofdagen.

Restschade en bedrijfshulpverlening

Een goed ingerichte- en geoefende BHV organisatie kan veel schade beperken voor een werkgever. De BHV kan in enkele minuten aanwezig zijn op de plaats van een incident. Zo kan snelle hulpverlening beginnen. Een snel beperkte brand, verschil makende Levensreddende Handelingen. Natuurlijk zorgt die eerste inzet voor een heel andere uitkomst van een incident voor de werkgever. Bedrijfshulpverlening is van onschatbare waarde gebleken.

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Bij het EHBO Huis verzorgen wij graag voor u de – wettelijk verplichte – Risico Inventarisatie & Evaluatie. Aan de hand van deze RI&E maken wij het Plan van Aanpak en geven wij u de correcte- en concrete informatie om uw BHV organisatie in te richten of te onderhouden.

Ons instructeurs-team zoekt altijd naar mogelijkheden om een training nog leerzamer en leuker te maken. U, de cursist en ook wij zelf zijn niet gebaat bij een cursus die als saai wordt ervaren. Van veel groter belang is dat cursisten aan het eind van een training naar huis gaan met een goed gevoel en ervaren dat ze iets geleerd hebben wat hen (en mogelijk uw bedrijf), in een later stadium zeer van pas kan komen.

 

Informatie

Specificatie Omschrijving
Tijdsduur Een volledige training (niet eerder BHV gehad) duurt 16 uur, een herhalingstraining duurt 8 uur. Deze trainingen kunnen verdeeld worden over meerdere dagen en/of avonden
Certificaat U ontvangt een certificaat van deelname van uw medewerker, dit is uw rechtsgeldige bewijs dat uw medewerker de training heeft doorlopen en voor twee jaar BHVér kan zijn in uw bedrijf. De medewerker ontvangt ook zelf een certificaat van deelname.
Groepgrootte Per instructeur kunnen wij maximaal 15 personen lesgeven.

Veelgestelde vragen

De trainers van Het EHBO Huis zijn gedreven en enthousiast. Veiligheid is hun tweede natuur. Dit resulteert in lessen die niet alleen leerzaam zijn door brede achtergrond, maar tegelijk ook interessant. Hierdoor zijn lessen vaak prettig en niet slechts een verplichting.

U kunt op diverse manieren contact met ons opnemen om een afspraak te maken of om informatie te vragen.

Wij zijn telefonisch bereikbaar op 085 – 0600 755 (tijdens een training kunnen wij niet altijd de telefoon opnemen).

Mailen kan op: info@er-trainers.nl.

Of maak gebruik van ons contactformulier op de contact pagina.

EHBO-cursussen kunnen tot wel 100% worden vergoedt door zorgverzekeraars. Omdat zij het belang van preventie – ‘voorkomen is beter dan genezen’ – inzien. Een vergoeding is afhankelijk van de zorgverzekeraar en welke aanvullende module(s) er zijn afgesloten. De basisverzekering vergoedt dit niet. Check online voor vergoedingen in 2022, bijvoorbeeld op https://shop.rodekruis.nl/vergoeding-zorgverzekering

 149,00

  • Gecertificeerde instructeurs
  • Rechtsgeldige certificaten
Boek een training